S. Honorata Agnieszka Majewska – ur. 6.04. 1979 r. w Warszawie. Służebnica Najświętszego Serca Jezusowe-go. Do Zgromadzenia wstąpiła w roku 1997. W 2000 roku złożyła swoje pierwsze śluby a w 2005 wieczyste.
W roku 2004 ukończyła Państwową Szkołę Organistow-ską II stopnia w Krakowie, w klasie organów mgr Ryszarda Szostaka. W roku 2009 ukończyła studia I stopnia w Papieskiej Akademii Teologicznej na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego, specjalność – Muzyka. W roku 2011 ukończyła studia II stopnia w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej, prowadzonym przez Akademię Muzyczną oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, uzyskując tytuł Magistra Sztuki. Brała udział w koncertach organizowanych przez Koło Naukowe Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej. Była członkinią chóru „Psalmodia”, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i brała udział w projektach chóralnych. W roku 2004 – 2005 prowadziła chór kościelny przy parafii św. Wacława w Warszawie.
W czasie studiów była również drugą dyrygentką międzyzakonnego chóru żeńskiego w Krakowie oraz prowadziła chór Sióstr w swoim zgromadzeniu.

 Obecnie posługuje w parafii św. Barbary w Pionkach. Jest inicjatorką i dyrygentką nowo powstałego chóru parafialnego „ Cantate Deo”.