Oto zdjęcia z roku 2011

 

Nasza grupa biblijna  zbiera cię co środa na spotkanie po mszy wieczornej

 

 

 

 

Radość Akcji Katolickiej, gdy ks. Piotr Wojciechowski przywiózł z Warszawy relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

Rekolekcje wielkopostne

 

 

Rekolekcje dla dzieci prowadził ks. Wiktor Głuszek z Parafii NMP. w Pionkach

 

 

 

 

 

 

Pochwała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 za aktywność!

 

... za dekorację wykonaną z własnoręcznie zrobionych krzyżyków

 

A ile tu mają talentów!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekolekcje dla młodzieży ponadgimnazjalnej prowadził ks. Bartłomiej Wink z Radomia

 

 

 

Ucałowanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez młodzież

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rekolekcjach młodzieży było nawet przedstawienie grupy artystycznej z Radomia

 

 

 

 

 

 

Młodzież otrzymała pamiątkowe medaliony religijne

 

Dla Gimnazjum nr 2 rekolekcje prowadził ks. Marcin Andrzejewski z Radomia, Prob. Parafii Chrystusa Króla

 

 

Ucałowanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

 

Zespół muzyczny młodzieży PG 2 z ks. Piotrem Popisem

 

Próba zespołu muzycznego z PG 2 pod kier. pana Tomasza Sąpora na Drogę Krzyżową

 

 

 

 

Droga krzyżowa ulicami Miasta w 6 rocznicę śmierci J.P.II

 

Droga Krzyżowa ulicami Miasta  rozpoczęła się w dniu 2 kwietnia 2011 r. w kościele NMP. Królowej Polski

 

 

Krzyż niosą Kapłani

 

 

Krzyż niosą Harcerze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyż niosą dziewczęta

 

 

 

 

 

 

Krzyż niosą kobiety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witaj, Krzyżu Święty!

 

 

 

 

Młodzież zaskoczyła wszystkich przedstawieniem pantomimicznym o Bogu, który walczy o swe dzieci

 

...przeciw pokusom złych ludzi

 

 

...i przeciw pokusom szatana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wyglądała Droga Krzyżowa w dniu 2.o4.2011 r. przygotowana przez ks. Piotra Szostka z Parafii NMP. w Pionkach

 

 

A oto Niedziela Palmowa, 17.o4.o11

 

 

 

Na każdej mszy św. są poświęcane palmy i czytana Pasja wg św. Mateusza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast procesja z palmami jest o godz. 11.3o.

 

 

Poświęcenie palm odbyło się przed kościołem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uroczystej sumie posługiwali członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Pionkach

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrzęd przyjęcia nowych ministrantów

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy Rodzicom przyjętych ministrantów

 

Za Zdjęcia z Drogi Krzyżowej i Niedzieli Palmowej dziękujemy p. Juliuszowi Monkosie

Poniżej:

 Wielki Czwartek, 20.o4.o22 - pamiątka

Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii

 

 

Za Służbą Liturgiczną idą Panowie wybrani do obrzędu umywania nóg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród celebransów Ks. Prałat Prof. Henryk Wójtowicz z Januszna ( pierwszy z prawej)

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrzęd umycia nóg przypomina nam o obowiązku miłowania i służenia braciom

 

 

 

 

 

Procesja do Ołtarza Adoracji zwanego "Ciemnicą"

 

 

 

 

 

 

 

Wielki Piątek, 22. o4. 2011

 

 

 

 

 

Liturgia zaczyna się leżeniem krzyżem Celebransa (ks. Paweł Marczak) na znak pokory przed Krzyżem Chrystusa

 

 

 

Pasję wg św. Jana śpiewali klerycy i ks. Piotr Popis

 

Rolę "tłumu" wykonywał chór

 

 

 

 

 

 

 

Wniesienie zasłoniętego Krzyża do adoracji

 

 

Kapłan odsłaniając ręce i nogi Chrystusa śpiewa: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata!"

 

 

 

 

W ramach adoracji Służba Liturgiczna jako pierwsza uczciła rany Chrystusowe przez ucałowanie

 

 

Przeniesienie Najśw. Sakramentu w monstrancji do Grobu Pańskiego

 

 

 

 

W czasie śpiewania Gorzkich Żali lud wierny całuje Krzyż Pański

 

 

 

 

 

 

 

Adoracja ZHR przed Grobem Pańskim

 

 

 

 

Wielka Sobota, 23.o4.011

Dzień rozpoczął się od prywatnej adoracji Grobu Pańskiego i od poświęcenia pokarmów

 

 

 

 

 

 

 

Liturgia W. Soboty rozpocznie się przy zapalonym ognisku

 

 

 

 

 

 

 

Celebransem głównym jest ks. Piotr Wojciechowski

 

Poświęcenie ognia i paschału

 

 

Przy śpiewie: "Światło Chrystusa" - uczestnicy zapalają swe świece

 

 

 

 

 

 

 

W Wielką Sobotę czyta się wyjątkowo dużo czytań biblijnych przedzielonych psalmami w ramach wigilii - tj. czuwania

 

 

 

Poświęcenie wody chrzcielnej. Jest ona przechowywana przez cały rok w Chrzcielnicy do Chrztu świętego

 

 

 

 

 

 

 

 

Radosna proklamacja czasu wielkanocnego śpiewem: "Oto są Baranki młode" w wykonaniu chóru

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc, 24.o4.2011 r. Procesja Rezurekcyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowanie za zdjęcia wykonane w czasie Wielkiego Tygodnia składamy Jakubowi Długoszowi

 

 

Pielgrzymka do Rzymu

na beatyfikację Jana Pawła II

 

Jedziemy podziwiając Alpy 29 kwietnia 2011 r.

 

 

Zwiedzamy Rzym zaczynając od Bazyliki św. Jana Chrzciciela na Lateranie

 

Mozaika ołtarzowa z Krzyżem uwielbionym

 

Herby papieskie na stropie bazyliki wyłożone złotem, jakie przywiózł z Ameryki Krzysztof Kolumb

 

 

Bazylika na Lateranie z zewnątrz

 

 

 

A oto Bazylika św. Pawła Apostoła za Murami

 

 

 

 

Mozaika na frontonie bazyliki pokazująca Baranka i 4 rzeki ze źródła Odkupienia

 

 

 

W tej bazylice są mozaiki 265 papieży. Podświetlona jest mozaika aktualnego Papieża, Benedykta XVI

 

 

 

 

W apsydzie Chrystus Pantokrator

 

Colosseum

 

Plac Watykański w deszczu

 

Jedziemy metrem zająć miejsce w kolejce nocnej

 

 

 

Na ulicy Via Conciliazione tłok jak w Rzymie. Tu trzeba było stać całą noc

 

 

 

 

 

 

 

Już świta. Chyba zaraz zaczną wpuszczać do sektorów

 

 

 

 

Wpadliśmy do wyznaczonego sektora i sen nas zmorzył

 

 

 

 

 

 

Tę mozaikę nakazał wykonać na cześć Maryi nasz Papież, Jan Paweł II

 

 

Przyjemnie patrzeć na znaki biało czerwone

 

 

 

Spotkaliśmy naszych harcerzy i harcerki z ZHR. Słuchawki w uszach pozwalają uchwycić transmisję po polsku

 

 

 

 

No kiedyż wreszcie ogłoszą beatyfikację???

 

Jest, nasz kochany Papież JP II - Błogosławiony!!!

 

 

 

Bogu dzięki!!!

 

 

 

 

 

Upał doskwiera, ale w pobliżu mamy wodę

 

 

 

 

 

Dostaliśmy okazjonalne książeczki na mszę beatyfikacyjną z tekstami liturgicznymi

 

 

 

Szczęśliwa chwila,  na którą czekaliśmy 6 lat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drodze powrotnej hotel mieliśmy nad Morzem Tyrreńskim

 

 

Tu oglądaliśmy wschód słońca

 

 

 

Asyż w drodze powrotnej był niezapomniany

 

W podziemnej części Bazyliki św. Franciszka mieliśmy mszę św. po polsku

 

 

 

5 km na południe widać było Bazylikę Matki Bożej Anielskiej, gdzie zachowały się pamiątki po św. F-ku

 

Ta prowincja nazywa się Umbria

 

Zwiedzamy dom św. Franciszka

 

 

 

A oto Bazylika św. Klary, w której zachowało się nieskażone ciało Świętej

 

 

Czekamy, aż po sjeście otworzą drzwi dla zwiedzających

 

 

 

Wracamy do autokaru szczęśliwi po zwiedzeniu Asyża

 

Bazylikę św. Antoniego w Padwie obejrzeliśmy tylko z zewnątrz przy świetle reflektorów

 

 

 

 

W Polsce zaskoczyła nas zima mimo 3 maja!

 

 

Zakończyliśmy Pielgrzymkę w Pionkach mszą dziękczynną.

 

Boże Ciało, 23 czerwca 2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŻYNKI, 4.o9 o11 r.

 

Piękny wieniec dożynkowy wykonały kobiety z Płacht i Wincentowa

 

 

 

Obraz M. Bożej z Guadalupe w Parafii

w dniach: 18/19. 10. o11 r.

 

 

Otrzymaliśmy obraz M. Bożej z Guadalupe od "Rycerzy Kolumba"

 

 

 

 

Wśród witających Matkę Bożą były też dzieci ubrane po indiańsku

 

 

Mszę św. obsługiwali Rycerze Kolumba z Pionek i z Radomia

 

 

 

 

Adoracja Rycerzy Kolumba

 

 

O godz. 21.oo był Apel Maryjny

 

Na adoracji u Matki Bożej były 19 października przedszkolaki ze swą katechetką

 

 

Po pożegnaniu Obraz Maryi z Guadalupe był odwieziony do Parafii NMP. Królowej Polski w Pionkach

 

 

 

 

Powitanie Obrazu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19.10.2011 r.

 

 

Obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki wnosi  delegacja SOLIDARNOŚCI

 

 

Obraz jest darem rodziny p. Monkosów

 

Obraz jest witany przez p. Zdzisława Maszkiewicza, Przewodniczącego Związku Ziemi Radomskiej SOLIDARNOŚCI

 

Wizerunek namalowała Agata Kustra z Pionek.

 

Ramę obrazu zafundowali P. Beata i Jacek Bartosiewiczowie. Przy obrazie stoją relikwie Błogosławionego Kapłana.

Obraz ks. Popiełuszki umieszczono w ołtarzu w niedzielę, 23.X.o11 r.

 

1. XI. o11 - na cmentarzach

 

 

 

W bież. roku ciepła pogoda ściągnęła na Mszę św. o godz. 14.oo więcej niż zwykle Parafian i Gości

 

 

 

 

 

Również na starym cmentarzu było dużo ludzi na Mszy św. o godz. 12.oo

 

 

Dużo się działo w grudniu 2011 r. Oto serwis grudniowy:

 

 

Roraty. Kto wygra figurę Maryi i Dzieciątka?

 

Radość w dniu św. Mikołaja, 6.XII.o11

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłatek SOLIDARNOŚCI w dniu 13. XII 2011 r.

 

 

Rekolekcje prowadził o. Andrzej Konopka ze Św. Anny

 

Ściągnięty z Radomia dźwig posłużył do reperacji tynku, jaki odpadł z wieży w czasie wichury, 28.XI.o11

 

       Na domiar złego popsuł się piec grzewczy pod zakrystią i kopcił na kościół w czasie odpustu św. Barbary.                                 Na Święta jednak wszystko dało się naprawić!

 

Roraty to czas oczekiwania na Boże Narodzenie

 

 

Anioł opowiadał na roratach o życiu bł. Jana Pawła II

 

 

 

Zakupiono nowe figury do szopki ( 3,000 zł)

 

Król Kacper

 

 

 

 

Król Baltazar

 

 

 

 

Opłatek Stow. Niepełnosprawnych

 

 

Opłatek Kół Żywego Różańca i Apostolatu Maryjnego, 27 grudnia 2011 r.

 

 

 

Nasze sukcesy roku 2011:

 

Prace przy parkingu przykościelnym

 

 

Parking zafunkcjonował, dług spłacono z kolędy 2012 r.