Między stawem a ogrodzeniem dawnego PRONITU umiejscowiono w latach dwudziestych  XX wieku stary cmentarz.

 

Po wyzwoleniu na górce w lesie pochowano pomordowanych przez hitlerowców bohaterów wojny, co stało się początkiem tzw. nowego cmentarza przy ul. Kozienickiej w Pionkach.

 

A oto najnowsza część cmentarza parafialnego poświęcona 1 września 2003 r. przy ul. Kozienickiej.

 

Na mszy z okazji rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej zgromadzili się Proboszczowie Pionek przy Biskupie Ordynariuszu Diecezji Radomskiej. Gościem uroczystości był Ojciec Efrem Osiadły z Częstochowy.

 

Bp Zimowski błogosławi nową część cmentarza.

 

Obecni na uroczystości mieszkańcy miasta 1-IX 2003 r.

 

Poczet harcerzy przy grobie Adasia Guzala

 

Zdjęcia Adasia Guzala, bohatera walk o wolną Polskę

 

Górka zasłużonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grób Siostry Rozalii Wieczorek

 

Grób ks. Kazimierza Mazura

 

+ ks. Kazimierz Mazur

 

Wspomnieniowy grób ks. Jerzego Popiełuszki