Grób Pański wykonany przez p. Piotra Wasilewskiego. Wielkanoc 2000 r.

 

Ołtarz na Boże Ciało 2000 r. Wykonał Piotr Wasilewski i Akcja Katolicka

 

Szopka na Boże Narodzenie 2000 r. - wykonał: Piotr Wasilewski

 

Grób Pański na Wielkanoc 2001 - wykonawca - Piotr Wasilewski

 

ROK 2002

 

Boże Ciało 2002 r.

 

Boże Ciało 2002, ołtarz SOLIDARNOŚCI. Ewangelię śpiewa ks. Zbigniew Wypchło

 

Boże Ciało 2002 r. - ołtarz Kół Żyw. Różańca

 

 

Bp Zygmunt Zimowski z młodą parą na Jasnej Górze 13 o8 2002 r.

 

 

Św. Mikołaj w Parafii: 6. 12. 2002 r.

 

 ROK 2003

 

Droga krzyżowa ulicami miasta w niedzielę Palmową, 13 o4 03

Grób Pański na Wielkanoc 20 o4 2003

 

Poświęcenie pomnika Jana Pawła II na jego urodziny, 18 o5 03

 

 

 

 

Tuż przed wejściem na Jasną Górę

 

Opłatek Kół Żywego Różańca, 27 XII 2003 r.

 

ROK 2004

 

25 stycznia ks. Bp. Stefan Siczek poświęcił krzyż misyjny Monice Drążyk, naszej Parafiance. Wyjechała ona do Tanzanii (Morogoro), by w jęz. angielskim wykładać teologię seminarzystom O. Salwatorianów.

 

Założenie krzyża misyjnego

 

                 

                                Liturgia W. Czwartku: 8 o4 2004 r.

 

 Ołtarz adoracji wielkoczwartkowej 2004 r.

 

 

 

Poświęcenie ognia w Wielką Sobotę 2004 r.

 

 

Grób Pański 2004 r.

 

Grób Pański 2004 r.

 

Boże Ciało 2004

 

Piesza pielgrzymka 2004 w Alei NMP. w Częstochowie

 

Odchodzi S. Martyna, przychodzi S. Olimpia - organistki

 

 

Pogrzeb O. Efrema w Częstochowie we wrześniu 2004 r.

 

 

        Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych 10.12.o4 - podziękowanie Ks. Prałatowi, Wacławowi Depo

 

 

Grupa dyskusyjna Kongresu 11.12.o4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

 

Obecni na Kongresie 10.12.o4 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach

 

Chór dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 p. Anny Kuczmery

 

Chór p. Ewy Sterczewskiej z Gimnazjum nr 1 w Pionkach

 

 

Zespół Księdza Marka

 

 

Ks. Bp. Zygmunt Zimowski na Kongresie: z lewej: p. Burmistrz Miasta, mgr Marek Janeczek,  po prawej prezes Akcji Katolickiej, Jacenty Dejniak

 

 

 

 

Dekoracja żłobka w roku eucharystycznym

 

 

 

ROK 2005

 

Zaczynamy Wielki Post  ·- Środa Popielcowa 9.o2.05

  

Wielkoczwartkowa Kaplica Adoracji (2005 r.)

 

 

Święcenie pokarmów: Wielka Sobota, 26.o3. 2005 r.

 

Grób Pański 2005 r.

 

 

Poświęcenie wody chrzcielnej - W. Sobota 2005 r.

 

Po ogłoszeniu wiadomości o śmierci Papieża 2 o4 05, godz. 21.37....

 

  

Znicze pod pomnikiem Papieża

Msza św. 7. o4 2005 przed kościołem w int. + Jana Pawła II

 

Od lewej: Dariusz Dolega - przew. Rady Miasta oraz Burmistrz Miasta, Marek Janeczek z żoną

 

Połączone chóry z Gimn. nr 1 i Szkoły Podst. nr 5 w Pionkach pod dyr. Ewy Sterczewskiej   i Anny Kuczmery

 

Poczty sztandarowe

 

Było ok. 5 000 ludzi na uroczystości hołdu Miasta Pionki dla + Papieża

 

 

Boże Ciało, 26 o5. 2005 r.

 

I Ołtarz wykonany przez ZHR. Ewangelię czyta ks. Gabriel

 

Orkiestra dęta p. Jerzego Lechowicza

 

Dziewczęta w bieli z klas II i III

 

Kazanie przy drugim ołtarzu wygłosił ks. Marek. Ołtarz wykonała "SOLIDARNOŚĆ"

 

Ołtarz III wykonany przez KŻR. i Apostolat Maryjny

 

Członkinie Żywego Różańca

 

Ołtarz IV zbudowany przez Akcję Katolicką

 

Start pielgrzymki z Pionek 5.o8.2005 r.

 

Rozpoczęcie oficjalne przed Seminarium, 6.o8.o5 - ks. Bp Zygmunt Zimowski

 

Nieraz lało, nieraz grzmiało

 

Pogodny wieczór ściąga wszystkich

Nieboszczyk na pogodnym wieczorze

 

Rana msza św. polowa

 

Obiad na trasie

 

ale bąble

Miły odpoczynek

 

Dali nam pić po drodze

 

Było błoto

 

Niech żyje młodzież!

Czołówka pielgrzymki

 

 

4 października 2005 - parafialna pielgrzymka do grobu Papieża spotkała w Rzymie Biskupa Zygmunta Zimowskiego

 

 

Papież Benedykt uśmiechnięty błogosławił wszystkim

Przed bazyliką na Lateranie

 

Dzień papieski - 16 października 2005

Zespół "CONSONANS" p. Ewy Sterczewskiej z Gimnazjum nr 1 w Pionkach

Zespół "A VISTA" p. Anny Kuczmery ze Szk. Podst. nr 5 w Pionkach

 

Zespół ludowy - "Źródło Nadziei"

 

Msza św. na cmentarzu 1 listopada 2005 - celebrans główny - ks. Kan. Leon Czerwiński