Cel i opis Podprogramu POPŻ 2015

 

              Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

              Do końca lutego 2016 roku w CARITAS - Pionki osoby, które otrzymają skierowanie  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

              Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

              Prócz wsparcia żywnościowego, CARITAS-Pionki realizować będzie cykliczne działania, jak prowadzenie od poniedziałku do piątku stołówki dla ubogich                      z wydawaniem im paczek na weekendy. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Inicjatorem wielu działań podnoszących kwalifikacje osób ubogich jest MOPS w Pionkach.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie),    na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego   w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego CARITAS-Pionki objęła wsparciem żywnościowym 1138 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone będą również działania dla ubogich dzieci (Mikołaj), opłatek przed Bożym Narodzeniem i jajko święcone przed Wielkanocą. Niektóre osoby z grupy ubogich zainteresowały się programami: "Akademia Dobrego Rodzica" oraz "Z bierności ku aktywności" biorąc w nich udział.  Będzie to kontynuowane. Wolontariusze CARITAS-Pionki służą ubogim radą i zachętą, zwłaszcza do wyjścia z uzależnienia alkoholowego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

         Opis realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 w Pionkach.

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 było dotarcie z pomocą w postaci paczki żywnościowej do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce, na zasadach określonych szczegółowo poniżej.

        Prócz wsparcia w postaci paczki żywnościowej, w organizacjach bezpośrednio dystrybuujących żywność do osób najbardziej potrzebujących, osoby uczestniczące w Programie mogły skorzystać z szeregu bezpłatnych działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego, obejmujących różne wspólne inicjatywy i działania integrujące na rzecz społeczności lokalnej, działania wspierające w wychodzeniu z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji, informowanie o miejscach,       w których można skorzystać ze specjalistycznych form wsparcia – w zależności od potrzeb i specyfiki danego regionu oraz działań realizowanych w danej organizacji.

         W CARITAS - Pionki działania towarzyszące obejmowały:

-  prowadzenie kuchni dla ubogiej ludności Miasta Pionki wydającej od poniedziałku do piątku codziennie ok. 50 obiadów osobom skierowanym przez MOPS Pionki.  

- Dla tych osób urządzono wigilię z opłatkiem przed Bożym Narodzeniem i jajko święcone przed uroczystością Wielkanocy połączone z wydawaniem paczek okolicznościowych.

- Próbowano też uchronić od uzależnienia alkoholowego osoby objęte tym problemem. Nie można otrzymać bezpłatnego obiadu w stanie wskazującym na nadużycie alkoholu.  Osoby uzależnione są kierowane do grup wsparcia działających w budynku "Legionówki" w Pionkach.

- Niektóre osoby z grupy ubogich zainteresowały się programami: "Akademia Dobrego Rodzica" oraz "Z bierności ku aktywności" biorąc w nich udział.  

- Z okazji święta św. Mikołaja zorganizowano zbiórkę prezentów dla ubogich dzieci poprzez wsparcie aktywnych ofiarodawców. Paczki otrzymało 72 dzieci wskazane jako ubogie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pionkach i przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

    Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwala na zwiększenie efektywności pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej była przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, MOPS - Pionki lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

    Paczka żywnościowa obejmowała zestaw 5 rodzajów artykułów spożywczych z 5 grup towarowych:

·       makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe,

·       mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe,

·       cukier biały – 2 opakowania jednostkowe,

·       olej rzepakowy  – 1 opakowanie jednostkowe,

·       mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe,

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2014 był finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z pomocy tego programu w  2015 /16 r.  skorzystało w Pionkach 1290 osób. Transport towarów z Banku Żywności do Pionek zawdzięczamy Gminie Miasto Pionki.

 

PODPROGRAM 2016 R.

      Pierwsze wydawanie darów w tym podprogramie odbędzie się na terenie dawnego PRONITU w dniach 28-30 września w godzinach 8 -14.oo. Uprawnieni, posiadający skierowanie z MOPS-u otrzymają po około 11 kg następujących towarów: makaron jajeczny, ryś biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzy-wami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały i olej rzepakowy.