INTENCJE MSZALNE

od 15 października 2017r. 

 

 

NIEDZIELA - 15 października

7.00

+ Janinę Topór w 10r. śm., Stanisława, Sławomira Cieślików

8.30

1. + Jerzego Heromińskiego w 4r. śm., zm. z r. Heromińskich i Gralów

2. + Anielę Marchlewską

3. + Stanisławę w r. śm., Rudolfa, Mariana, Stanisława, zm. z r. Kremerów i Koczombów

10.00

1. O błog. Boże dla Jadwigi Szlachcic z racji imienin i 88r. urodzin

2. O błog. Boże dla Kariny Dąbrowskiej w 18r. urodzin

11.30

1. O błog. Boże dla Jadwigi w 87r. urodzin

2. O błog. Boże dla Rafała, Andrzeja, Tomasza z rodzinami

3. W int. Niepełnosprawnych

18.00

O błog. Boże dla Jadwigi Rutkowskiej z racji imienin

 

INTENCJE MSZALNE

16 - 22 października 2017r.

 

 

PONIEDZIAŁEK 16 października

6.00

+ Mariana Solarskiego - od prac. „Mesco”

6.30

+ Zygmunta Wierzbickiego w 1r. śm.

7.00

1. + Celinę Ruba - od ucz. pog.

2. + Anielę Wiater - od ucz. pog.

3. + Genowefę Śmietankę - od r. Fedorowiczów, Petniaków i koleżanek

18.00

1. + Marię Nowicką w r. śm., Józefa Kowalskiego

2. + Jadwigę Jaworską - od dzieci

 

 

WTOREK 17 października

6.00

+ Stanisławę, Bronisława Kopruchów

6.30

+ Celinę Ruba - od ucz. pog.

7.00

1. + Romana Zygmunta - od ucz. pog.

2. + Tadeusza Kulińskiego - od ucz. pog.

3. + Jana Szlegiela - od sąs. z Orzeszkowej 10

18.00

1. + Jadwigę Jaworską - od prac „MZUK” w Pionkach

2. + Zofię Janas - od wnuczki Anny z rodz.

 

 

ŚRODA 18 października

6.00

+ Karolinę Kaczmarek - od sąs. z klatki

6.30

O błog. Boże dla Anny w 60r. urodzin i Antoniego Jeleniewskich

7.00

1. + Cecylię Ruba - od ucz. pog.

2. + Beatę Krauze w 8r. śm., Jana Grabowskiego, Tadeusza Grudnia w 2r. śm.

3. + Jana Szlegiela - od sąs. z Orzeszkowej 10

18.00

1. O błog. Boże dla Jolanty Bator w 54r. urodzin i dzieci: Natalii i Rafała

2. + Jerzego Sułka, Krystynę, Wiesława, Józefa Wańków, Antoniego, Mariannę Kacperczyków

 

 

 

CZWARTEK 19 października

6.00

+ Jana Szlegiela - od ucz. pog.

6.30

+ Tadeusza Kulińskiego - od ucz. pog.

7.00

1. + Andrzeja Pietrzyka i zm. z r. Pietrzyków

2. + Jana Szlegiela - od znajomych z Dębowej

3. + Celinę Ruba - od ucz. pog.

18.00

1. + Barbarę Słowińską

2. + Helenę, Edwarda, Stanisława Zbulskich, Zofię Potacką

 

 

PIĄTEK 20 października

6.00

Jana Szlegiela - od ucz. pog.

6.30

+ Karolinę Kaczmarek - od sąs. z klatki

7.00

1. + Zofię Janas - od ucz. pog.

2. + Celinę Ruba - od ucz. pog.

3. + Romana Zygmunta - od ucz. pog.

18.00

1. + Marię Przeniczną w 8r. śm.

2. + Jana Dąbrowskiego - od żony i dzieci

 

 

SOBOTA 21 października

6.00

+ Karolinę Kaczmarek - od chrześnicy Teresy

6.30

+ Tadeusza Kulińskiego - od ucz pog.

7.00

1. + Jana Szlegiela - od ucz. pog.

2. + Cecylię Ruba - od ucz. pog.

3. + Waldemara Jaworskiego - od chrześniaka Piotra

18.00

1. + Włodzimierza Kopcia w 11r. śm.

2. + Jana Daraża - od ucz. pog.

 

 

 

NIEDZIELA - 22 października

7.00

+ Jerzego Batora, Mariannę, Jana, Tadeusza, Krzysztofa, Mariannę Muchów

8.30

1. + Rafała Kowalczyka w r. śm., Krystynę Kowalczyk

2. + Stanisława, Józefę Łukasików i zm. z r. Łukasików

3. + Mariannę, Stanisława Zawodników, zm. z r. Zawodników i Mazurkiewiczów

10.00

1. O błog. Boże dla Joanny i Henryka Witków w 50r. ślubu

2. O błog. Boże dla Danuty w 80r. urodzin

11.30

1. O błog. Boże dla Aleksandry w 38r. urodzin i Bożenki w 11r. urodzin

2. O błog. Boże dla Patrycji i Przemysława w 10r. ślubu oraz Władysławy i Stanisława Padewskich w 40r. ślubu

18.00

+ Józefa, Juliannę, Jana Zwolskich

 

INTENCJE MSZALNE

23 - 29 października 2017r.

 

 

PONIEDZIAŁEK 23 października

6.00

+ Kazimierę, Jana Krześniaków, Mariana Junga

6.30

+ Elżbietę Grzyb - od sąs. z Jordanowskiej 4

7.00

1. + Celinę Ruba - od ucz. pog.

2. + Jana Dąbrowskiego - od sąs. z Dębowej 10

3. + Waldemara Jaworskiego - od r. Gierulów i Dolegów

18.00

1. + Marię, Piotra, Tadeusza, Antoniego, Teresę Małyszów

2. + Zofię Janas - od sąs. z Zakładowej 12

 

 

WTOREK 24 października

6.00

+ Elżbietę Grzyb - od bratowych: Joli i Ani z rodz.

6.30

+ Jacka Chmilę - od sąs. z Orzeszkowej 5

7.00

1. + Celinę Ruba - od ucz. pog.

2. + Tadeusza Kulińskiego - od ucz. pog.

3. + Franciszkę, Mariana Pawlaków

18.00

1. + Karola Maja

2. + Anielę Wiater - od córki Krystyny Szewczyk z synami: Pawłem i Rafałem

 

 

ŚRODA 25 października

6.00

+ Jacka Chmilę - od rodz. z Sieciechowa

6.30

+ Karolinę Kaczmarek - od ucz. pog.

7.00

1. + Cecylię Ruba - od ucz. pog.

2. + Stefanię, Mariana Kossakowskich

3. + Weronikę, Józefa, Kazimierza, Mieczysława Walerczaków

18.00

1. W int. Grupy Modlitewnej

2. + Janusza Wyrzykowskiego w 1r. śm.

 

 

 

CZWARTEK 26 października

6.00

+ Barbarę Dziuba - od współpracowników męża

6.30

+ Jadwigę Kowalską - od prac. firmy „FAM” w Pionkach

7.00

1. + Tadeusza Kulińskiego - od ucz. pog.

2. + Jacka Chmiłę - od KŻR z Fabrycznej

3. + Celinę Ruba - od ucz. pog.

18.00

1. + Antoniego, Krzysztofa Ziarkowskich

2. + Martę, Władysława Lachowiczów, Sylwię Szotek

 

 

PIĄTEK 27 października

6.00

+ Jacka Chmiłę - od ucz. pog.

6.30

+ Elżbietę Grzyb - od koleżanek z administracji ZOZ w Pionkach

7.00

1. + Jadwigę Kowalską - od Grażyny i Wiesława Święcickich

2. + Celinę Ruba - od ucz. pog.

3. + Tadeusza Szymańskiego - od prac. „MESCO” wydział PH

18.00

1. W int. Apostolatu Maryjnego

2. + Mariusza, Jerzego Sadowskich

 

 

SOBOTA 28 października

6.00

+ Jacka Chmiłę - od ucz. pog.

6.30

+ Elżbietę Grzyb - od Alicji i Jerzego Wróblewskich z rodz.

7.00

1. + Tadeusza Kulińskiego - od sąs. ze Spokojnej 4

2. + Cecylię Ruba - od ucz. pog.

3. + Karolinę Kaczmarek - od Zenona Kaczmarka

18.00

1. + Sabinę, Aleksandra Bordziłowskich i zm. z r. Bordziłowskich i Kamińskich

2. + Tadeusza - z racji imienin, Mariana, Józefę, Stanisława Alotów

  

 

 

NIEDZIELA - 29 października

7.00

+ Mariana Sekułę, Ludwikę, Piotra Misiarów, Jana, Juliannę Rybańców

8.30

1. + Józefę, Stanisława Skrzypków, Wandę, Rocha Gawinów, Zofię Głowacką

2. + Mirosława Lenarczyka w 12r. śm. i zm. z r. Lenarczyków

3. + Bronisławę, Romana Toporów

10.00

1. + Zm. z r. Łukasiewiczów i Szczechowskich

2. + ks. Stanisława, Henryka Wójtowiczów, Józefę, Stanisława Wójtowiczów, Tadeusza, Genowefę, Bogdana, Rafała - od Jadwigi

11.30

1. O błog. Boże dla Bartosza Mazura w 25r. urodzin

2. O błog. Boże dla Heleny i Jana 60r. ślubu

18.00

+ Tadeusza Mąkosę w r. śm., Stanisława, Mariannę, Elżbietę, Wacława Mąkosów, Teresę, Alojzego Pierzchałów