NIEDZIELA - 13 sierpnia

7.00

+ Mariana Marszałka w 10r. śm., Władysławę, Augustyna, Zbigniewa Marszałków, Józefa, Mariannę, Piotra Toporków

8.30

1. + Jana Koniarka w 8r. śm.

2. + Marię, Mariana, Marka, Leszka, Stanisława Dwurników, Aleksandrę, Alojzego Mazanów

10.00

1. za parafian

2. O błog. Boże dla Magdaleny i Dominika w 10r. ślubu i błog. dla Dzieci: Natalii i Krzysztofa

11.30

O błog. Boże dla Julii i Martyny z racji ich urodzin oraz dla ich taty Łukasza z racji 40r. urodzin

18.00

+ Jana w 21r. śm., Zofii Wielgomasów

   

 

PONIEDZIAŁEK 14 sierpnia

6.00

+ Józefę Kwapisiewicz - od ucz. pog.

6.30

+ Apolonię, Władysława, Annę, Józefa Widlińskich, Mariannę Witalizma Grasickich

18.00

+ Mieczysława, Władysława, Marię Borowskich

 

 

WTOREK - 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP

7.00

O błog. Boże dla Marka w 30r. urodzin i o błog. dla Andrzeja oraz całej rodziny

8.30

1. + Mariannę w 1r. śm., Eugeniusza Chmielewskich, Wiktorię, Stanisława, Józefa Okulskich

2. + Feliksę, Stefana i zm. z r. Trumińskich

10.00

+ Marię, Mieczysława, Zenona Iskrów, Juliannę, Mariana, Bogdana Mazurów, Janinę Grzywacz

11.30

O błog. Boże dla Agaty i Macieja w 2r. ślubu

18.00

+ Stanisławę, Stanisława Nitów, Jana, Stanisława Baranów i zm. z r. Jakubowskich

 

 

ŚRODA 16 sierpnia

6.00

+ Krystynę, Stanisława Rzeczkowskich

6.30

+ Ryszarda Wiraszkę - od prac. FIRPoland

18.00

+ Bartłomieja Nowaczka, Danielę, Hipolita Leśniewskich

 

 

CZWARTEK 17 sierpnia

6.00

+ Ryszarda Wiraszkę - od Krystyny Surmy

6.30

+ Helenę Kłos - od ucz. pog.

18.00

+ Franciszka Mokrzyckiego i zm. z r. Mokrzyckich

  

 

PIĄTEK 18 sierpnia

6.00

O błog. Boże dla Natalii Bator z podziękowaniem za łaski

6.30

+ Ryszarda Wiraszkę - od prac. FIRPoland

18.00

+ Danielę, Mariana Szczurów, Wiktorię, Stefana, Marka Kościugów

 

 

SOBOTA 19 sierpnia

6.00

+ Michała Jankowskiego - od ucz. pog.

6.30

+ Ryszarda Wiraszkę - od ucz. pog.

18.00

O błog. dla Jasia w 3r. urodzin

 

 

NIEDZIELA - 20 sierpnia

7.00

+ Jana Batora, Feliksę, Józefa Pionków - od żony z rodz.

8.30

1. + Jana Rojka w 13r. śm., zm. z r. Rojków i Piechurskich

2. O błog. Boże dla Małgorzaty i Roberta Cheromińskich        w 25r. ślubu

10.00

1. za parafian

2. O błog. Boże dla Martyny i Michała Sułków w 1r.ślubu

11.30

O błog. Boże dla Marii i Jana Kmieciaków w 50r. ślubu i błog. dla dzieci i wnuków

18.00

+ Henryka Jurka w 19r. śm., Jana, Rozalię Wasiłków

  

 

 

PONIEDZIAŁEK 21 sierpnia

6.00

+ Ryszarda Wiraszkę - od ucz. pog.

6.30

+ Mariannę, Jana, Sylwestra, Stanisława, Ryszarda Czarkowskich

18.00

+ Halinę Metelską, Piotra, Bronisławę Metelskich

 

 

WTOREK 22 sierpnia

6.00

+ Jerzego, Katarzynę, Szczepana Batorów

6.30

+ Stefana Bińkowskiego w r. śm.

18.00

+ Czesława, Zofię, Ignacego Rybaków, Stefanię, Józefa Ciecielągów

 

 

ŚRODA 23 sierpnia

6.00

+ Ryszarda Wiraszkę - od ucz. pog.

6.30

+ Stanisława Warchoła

18.00

+ Zofię, Bolesława Rogalów

 

 

CZWARTEK 24 sierpnia

6.00

+ Helenę Kłos - od ucz. pog.

6.30

+ Ryszarda Wiraszkę - od ucz. pog.

18.00

+ Bartłomieja Nowaczka, Danielę, Hipolita Leśniewskich

 

 

PIĄTEK 25 sierpnia

6.00

O błog. Boże dla Władysławy i Stanisława Wachów w 52r. ślubu

6.30

+ Teresę, Adama Lenarczyków, Jerzego Szczypiora

18.00

W int. Grupy Modlitewnej

  

 

SOBOTA 26 sierpnia

6.00

+ Wacława Tkaczyka, Stefana, Annę Michalaków

6.30

+ Mariannę, Władysława Pachockich

10.00

+ Rozalię Mazur w 15r. śm., zm. z r. Mazurów, Sekułów, Batorów, Janasów i Tusińskich

18.00

O błog. Boże dla Marii w 70r. urodzin i z racji imienin

 

 

NIEDZIELA - 27 sierpnia

7.00

O błog. Boże dla Barbary i Wiesława w 39r. ślubu

8.30

1.

2. + Romana Galińskiego

10.00

1. O błog. Boże dla Teresy

2. O błog. Boże dla Aleksandry Nędziak w 25r. urodzin

11.30

O błog. Boże dla Marii i Bogusława w 50r. ślubu

18.00

W int. Apostolatu Maryjnego

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 28 sierpnia

6.00

+ Jana Nicponia i jego rodziców

6.30

O błog. Boże dla Aleksandry w r. urodzin i błog. dla Rozlii

18.00

+ Teresę, Ryszarda Gulów

 

 

WTOREK 29 sierpnia

6.00

+ Józefę Kwapisiewicz - od ucz. pog.

6.30

1. O błog. Boże dla Beaty i Andrzeja Szewczyków w 25r. ślubu

2. O błog. Boże dla Anny i Jacka Sabinów w 30r. ślubu

18.00

+ Genowefę Łukasiewicz, Juliana, Macieja, Władysława Baryzel

 

 

ŚRODA 30 sierpnia

6.00

+ Helenę Kłos - od ucz. pog.

6.30

+ Ryszarda Wiraszkę - od ucz. pog.

18.00

+ Renatę Hnatuszko

 

 

CZWARTEK 31 sierpnia

6.00

+ Annę, Zbigniewa Makowskich - od Lidii i Marka Wierzbickich

6.30

+ Florentynę Gawryś, Teodozję, Juliana, Stanisława Pachockich

7.00

1. + Antoniego Łuszczewskiego w 2r. śm., Wandę, Stanisława, Jana Dobrowolskich

2. + Zuzannę Wróblewską - od córki Ewy z zięciem Markiem

18.00

+ Adama w 1r. śm., Wandę, Anielę, Władysława Pietruszków

 

 

PIĄTEK 1 września

6.00

+ Dariusza Wasilewskiego - od żony i dzieci

7.00

1. + Bronisławę, Filipa Senatorów

2. + Bronisława Sztąberka

3. + Bronisławę Mazur - od męża

18.00

+ Adama Pietruszkę w 1r. śm., Kazimierza Karwickiego w 6r. śm., zm. z r. Karwickich i Łyszczów

 

 

SOBOTA 2 września

6.00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

6.30

+ Stefanię, Antoniego Wachów, Kazimierza Michalskiego, zm. z r. Słowińskich i Oczkowskich

7.00

1. + Kazimierza Madeja w 1r. śm.

2. + Stefana w dniu imienin

3. + Tadeusza Salusa

18.00

+ Stefana, Reginę, Piotra, Jerzego, Zbigniewa, Bożenę Karasiów

 

 

NIEDZIELA - 3 września

7.00

+ Stanisława Wacha w 14r. śm.

8.30

1. + Genowefę, Jana Szcześniaków i zm. z r. Nowakowskich

2. + Genowefę Sekułę w 12r. śm.

3. + Bronisławę Mazur - od Lidii Wach

10.00

1. O błog. Boże dla Zuzanny Kisiel w 18r. urodzin

2. O błog. Boże dla Marzeny i Dariusza w 30r. ślubu oraz Aleksandry i Patryka w 3r. ślubu

11.30

1. O błog. Boże dla Krystyny Potery w 85r. urodzin - od dzieci z rodzinami

2. O błog. Boże dla Katarzyny i Roberta Paduchów w 20r. ślubu i dla ich dzieci

18.00

+ Marię, Stefana Jagielskich