NIEDZIELA - 25 czerwca

7.00

+ Lucynę, Władysława, Andrzeja, Zofię Królów, Franciszkę, Franciszka Mosionków

8.30

1. + Mariana Szczura w r. śm., Stanisławę, zm. z r. Szczurów i Kiragów

2. + Eugeniusza Chmielewskiego w 20r. śm., Mariannę, Stanisława, Mariannę Chmielewskich

3. + Zdzisława Spytkę

10.00

1. O błog. Boże dla Krystyny i Józefa Dziubów w 50r. ślubu

2. O błog. Boże dla Mariusza w 40r. urodzin - od żony i syna

11.30

1. O błog. Boże dla Ewy i Krzysztofa w 40r. ślubu

2. O błog. Boże dla Kingi i Piotra w 5r. ślubu

18.00

Za Ojczyznę - od Grupy Modlitewnej

 

INTENCJE MSZALNE

26 czerwca - 2 lipca 2017r.

 

 

PONIEDZIAŁEK 26 czerwca

6.00

+ Halinę Gałązkę - od ucz. pog.

6.30

O błg. Boże dla Anity w 10r. urodzin oraz dla Weroniki i Patryka

7.00

1. O błog. Boże dla Mariana w 89r. urodzin

2. + Jacka Trybułę w 1r. śm.

3. + Halinę Gałązkę - od dzieci

18.00

1. + Przemysława Sokoła

2. + Wandę, Wacława, Waldemara Hylińskich

 

 

WTOREK 27 czerwca

6.00

+ Halinę Gałązkę - od Marii Kuca

6.30

+ Jana Kapcia w 7r. śm.

7.00

1. + Tadeusza, Władysława, Juliannę, Władysława, Bronisławę, Władysławę Gogaczów

2. + Władysława, Władysławę, Jadwigę, Zofię, Jana, Andrzeja Lenarczyków, Ludwikę, Antoniego, Mariana Rutkowskich

3. + Edwarda, Władysławę, Feliksa Korbasów

18.00

1. W int. Apostolatu Maryjnego

2. + Władysława Sosińskiego, Antoninę, Jana Krawczyków

 

 

ŚRODA 28 czerwca

6.00

+ Halinę Gałązkę - od ucz. pog.

6.30

+ Halinę Górkę - od ucz. pog.

7.00

1. + Józefę, Franciszka Soleckich

2. + Jana Piątkowskiego - od ucz. pog.

3. + Jadwigę Sosnowską - od sąs. ze Zwycięstwa

18.00

1. + Marzenę Molendę - od męża z dziećmi

2. + Piotra, Małgorzatę Dąbrowskich

 

 

CZWARTEK 29 czerwca

6.00

+ Witolda Jagłę

7.00

+ Piotra, Stanisławę Piekarskich

10.00

+ Tadeusza Alota - od Sławomira Kwaśnika z rodz.

18.00

W int. ks. Pawła - imieninowa

 

 

PIĄTEK 30 czerwca

6.00

+ Irenę, Leszka, Andrzeja w 5r. śm. Panków

6.30

Cecylię, Barbarę, Stefana Juśkiewiczów

7.00

1. + Halinę Gałązkę - od ucz. pog.

2. + Halinę Górkę - od ucz. pog.

18.00

+ Przemysława Banasia w 2r. śm.

 

 

SOBOTA 1 lipca

6.00

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

6.30

Dziękczynno - błag. dla Mariana Mazura - z racji imienin

18.00

+ Dariusza Wasilewskiego - od żony i dzieci

 

 

NIEDZIELA - 2 lipca

7.00

+ Zygmunta Szałowskiego w 2r. śm.

8.30

1. + Piotra, Helenę, Mariana Brodowskich, Władysława, Katarzynę, Włodzimierza, Stanisława Marców

2. + Jana Edwarda Strzębałę

10.00

1. + Czesława Wojnarowskich - od dzieci

2. + Mariannę Czyżewską - od ucz. pog.

11.30

O błog. Boże dla Grażyny i Roberta

18.00

+ Mariana Grzywacza w dniu imienin