NIEDZIELA  - 17 marca

7.00

+ Stanisława Marca w 3r. śm.

8.30

1. + Krystynę, Stanisława Rzeczkowskich w dniu imienin

2. + Adolfa, Genowefę Jagiełłów, Łukasza Tomaszewskiego

10.00

1. za Parafian

2. O błog. Boże dla Zuzi w 10r. urodzin - od dziadków

11.30

1. O błog. Boże dla Marcina w 29r. urodzin

2. W int. Niepełnosprawnych

18.00

+ Mariana Grzywacza, Kazimierę Rojek, Juliana, Antoniego Płachtów

INTENCJE MSZALNE

18 - 24 marca 2019r.

 

 

PONIEDZIAŁEK - 18 marca

6.00

+ Kazimierza Furgę - od ucz. pog.

6.30

+ Krystynę Miękus - od ucz. pog.

7.00

1. + Kazimierza Zagożdżona - od chrześnicy Danuty z r.

2. + Grzegorza Jurzyńskiego - od ucz. pog.

3. + Barbarę Chołuj - od ucz. pog.

17.00

1. + Franciszka Pawulskiego w 6r. śm.

2. + Stanisława Niedbałę w 35r. śm.

 

 

WTOREK - 19 marca

6.00

+ Józefa, Mariannę, Piotra, Mieczysława Toporków, Zbigniewa, Władysława, Augustyna, Marcina Marszałków

6.30

+ Józefę, Franciszkę, Piotra Szafrańskich i zm. z r. Szczypińskich

7.00

1. + Mariana Gregorczyka w 5r. śm.

2. + Barbarę Chołuj - od ucz. pog.

3. + Kazimierza Furgę - od ucz. pog.

17.00

1. + Józefa, Józefa i zm. z r. Szcześniaków

2. + Jadwigę Rostkowską w 13r. śm., zm. z r. Ilczuków

 

 

ŚRODA - 20 marca

6.00

+ Wacława Batora - od r. Kurowskich

6.30

+ Kazimierza Furgę - od ucz. pog.

7.00

1. + Kazimierza Zagożdżona - od chrześniaka Stanisława z żoną

2. + Leona Sekułę - od córki Krystyny z r.

3. + Wandę Włodarską - od męża i rodziny

17.00

1. + Annę w 6r. śm., Mariana, Kazimierza, Andrzeja Chmielewskich

2. + Witolda Michalskiego - od sąs. z Orzeszkowej 10

  

 

CZWARTEK - 21 marca

6.00

+ Jana, Kazimierę, Henryka Gołębiowskich

6.30

+ Wiesławę w 1r. śm., Kazimierza Kokowskich, Katarzynę, Józefa, Franciszka Podcabów

7.00

1. + Kazimierza Zagożdżona - od r. z Gorzowa Wielkp.

2. + Kazimierza Furgę - od ucz. pog.

3. + Leona Sekułę - od córki Marii z r.

17.00

1. + Genowefę Zagożdżon - od oddziału ginekol. w Pionkach

2. + Jerzego Lenarczyka - od syna Dariusza

 

 

PIĄTEK - 22 marca

6.00

+ Celinę Rybak - od bratowej Ewy z r.

6.30

+ Leona Sekułę - od miesz. Płacht i Wincentowa

7.00

1. + Kazimierza Zagożdżona - od sąs. z Dębowej

2. + Grzegorza Jurzyńskiego - od ucz. pog.

3. + Wacława Batora od Ewy z r.

17.00

1. + Katarzynę, Józefa, Stanisława Wróblów, zm. z r. Wróblów i Kulów

2. + Jerzego Lenarczyka - od prac. Mesco

 

 

SOBOTA - 23 marca

6.00

+ Barbarę, Zdzisława, Marka Chołujów - od syna Pawła i Karola

6.30

+ Wandę Włodarską - od sąs. z Kozienickiej 30 kl. I

7.00

1. + Kazimierza Zagożdżona - od ucz. pog.

2. + Leona Sekułę - od r. Figurów

3. + Wacława Batora - od chrześnicy Iwony z r.

17.00

+ Janinę, Henryka Kowalskich

 

 

NIEDZIELA  - 24 marca

7.00

+ Stanisławę, Jana, Stanisława, Kazimierza Janiszewskich

8.30

1. + w r. śm. Stanisławę, Jana, Kazimierza, Stanisława, Andrzeja Janiszewskich

2. + Urszulę w r. śm., Katarzynę, Stanisława Gałków, Bronisławę, Andrzeja Płachtów

10.00

1. + Adama, Feliksę Góźdź, Wacława Maciąga w 30r. śm.

2. + Tadeusza Bracika - od chrześnicy Dominiki z r.

11.30

1. O błog. Boże dla Heleny Sekuły w 93r. urodzin

2. O błog. Boże dla Danuty Lechowicz w 80r. urodzin

18.00

+ Stanisława Denkiewicza w 4r. śm.