NIEDZIELA  - 20 maja

7.00

+ Leokadię, Franciszka, Mariana, Stanisława Kutryś

8.30

1. + Genowefę w 8r. śm., Jana w 27r. śm. Kwasigroch

2. + Kazimierza, Józefa, Stefanię Gajdów, Zygmunta, Stefanię Wierzbowskich, Leszka Magdzika

10.00

1. O błog. Boże dla Elżbiety i Józefa w 52r. ślubu

2. O błog. Boże dla Heleny i Tadeusza Krzaków w 57r. ślubu

11.30

1. Rocznica I Komunii Św.

2. W intencji Niepełnosprawnych

18.00

+ Józefa, Genowefę Pietrasików

 

INTENCJE MSZALNE

21 - 27 maja 2018r.

 

PONIEDZIAŁEK - 21 maja

6.00

+ Jana Jeżewskiego

6.30

+ Mieczysława Szewczyka - od córki chrzestnej z mężem

7.00

 

 

9.oo

1. + Annę, Kazimierza Kalczewskich, Leszka Wróblewskiego

2. + Jana Nagadowskiego - od ucz. pog.

3. + Alinę Czmiel - od ucz. pog.

w int. Parafian

 

18.00

1. + Elżbietę w 6r. śm., Tadeusza, Mariannę, Stanisława Mąkosów, Ludwika, Feliksę, Juliana, Irenę, Adama Siewierskich

2. + Weronikę w 5r. śm., Adama, Włodzimierza Krzyżanowskich

 

 

WTOREK 22 maja

6.00

+ Stanisławę, Bronisława

6.30

+ Mieczysława Szewczyka - od r. Kowalczyków i Wziątków

7.00

1. + Henryka, Teodozję Rafalskich, Czesława, Jadwigę Grzebalskich i zm. z r. Grzebalskich

2. + Jerzego Batora, Mariannę, Stanisława, Jacka Sekułów

3. + Janusza Mąkosę - od ucz. pog.

18.00

1. + Jerzego, Bolesławę, Bolesława, Janinę, Krzysztofa Seredynów, Kazimierza, Mariana Chołujów, Annę Bojek

2. + Mariana, Wiktorię, Stanisława, Eugeniusza Skórskich

 

 

ŚRODA 23 maja

6.00

+ Sylwestra Szczepańskiego w 10r. śm.

6.30

+ Mieczysława Szewczyka - od brata Kazimierza Wacława Szewczyka z rodz.

7.00

1. + Marię, Konstantego, Czesława, Edwarda, Walentego Samulów

2. + Mariannę Kacperczyk - od ucz. pog.

3. + Jana Nagadowskiego - od ucz. pog.

18.00

1. + Jana w r. śm., Stefanię, Franciszka Kosteckich, Stanisława, Franciszkę Kwiatkowskich

2. + Zofię, Stefana Borkowskich, Irenę, Stanisława, Zbigniewa Trawczyńskich

 

 

CZWARTEK 24 maja

6.00

+ Ewę Kutyłę - od koleżanek z pracy z Pronitu

6.30

+ Stefana Deręgowskiego - od ucz. pog.

7.00

1. + Macieja Araka - od ucz. pog.

2. + Janusza Mąkosę - od ucz. pog.

3. + Alinę Czmiel - od ucz. pog.

18.00

1. + Mariana Grzywacza, Kazimierę Rojek, Juliana, Antoniego Płachtów

2. + Stanisława w 5r. śm., Barbarę Oko

 

 

PIĄTEK 25 maja

6.00

+ Janinę, Stefana Wachów, Henryka Wójtowicza i zm. z r. Wójtowiczów i Siczków

6.30

+ Helenę Zwolską - od ucz. pog.

7.00

1. + Wandę Koziej

2. + Mariannę Kacperczyk - od ucz. pog.

3. + Jana Nagadowskiego - od ucz. pog.

18.00

1. W int. Grupy Modlitewnej

2. + Leona Żyłę i zm. z r. Żyłów

 

 

SOBOTA 26 maja

6.00

+ Rudolfa, Stanisława, Mariana, Stanisławę, Elżbietę i zm. z r. Kremerów

6.30

+ Barbarę Słowińską

7.00

1. + Zofię, Sebastiana Chwałów, Eleonorę, Eugeniusza Kapciaków

2. + Mariannę, Piotra, Tadeusza, Antoniego, Teresę Małyszów

3. + Annę Bojek - od córek Leny i Angeliki

18.00

1. + Stanisławę Białas

2. + Janinę Halinę Warchoł - od córek z rodz.

 

 

 

NIEDZIELA  - 27 maja

7.00

+ Krystynę w 1r. śm., Bogusława, Marię, Władysława Szuleckich

8.30

1. + Helenę, Piotra Brodowskich, Katarzynę, Władysława, Kazimierza Marców

2. + Tadeusza Golę

10.00

1. za parafian

2. O błog. Boże dla Joanny Rydz z racji 75r. urodzin i imienin oraz o błog. dla Andrzeja męża w 75r. urodzin

11.30

1. O błog. Boże dla Agaty i Michała Kustrów w 15r. ślubu

2. O błog. Boże dla Martyny w 11r. urodzin i jej siostry Julii

18.00

W int. Apostolatu Maryjnego