NIEDZIELA - 10 grudnia

6.00

+ Kazimierę, Henryka Molendowskich

8.30

1. + Zdzisława Spytka w 3r. śm., Stefanię, Kazimierza, Józefa, Tadeusza Rzeszotków, Józefa Deję

2. + Leokadię, Henryka, Zenona Głowniaków, Mirosława, Waldemara Respondków

3. + Jadwigę Lenarczyk w 12r. śm., Jana Świątka

10.00

1. O błog. Boże dla Pauliny w 28r. urodzin

2. O błog. Boże dla Roksany Pisarskiej - od babci Justyny

11.30

1. + Henryka, Janinę Kowalskich

2. + Mariana w 5r. śm., Władysławę, Jana Śmietanków

18.00

Do Miłosierdzia Bożego - od KŻR

 

INTENCJE MSZALNE

11 - 17 grudnia 2017r.

 

 

PONIEDZIAŁEK - 11 grudnia

6.00

+ Władysławę Bujnowską w 8r. śm., Czesława Grabińskiego

7.00

1. + Kazimierza Bogutę - od r. z Załucza i Niedrzwicy Kościelnej

2. + Urszulę Amanowicz - od chrześnicy Beaty

3. + Romana Krakowiaka - od córki Moniki z rodz.

17.00

1. + Izabelę Górską - od r. Lenartowiczów

2. + Leokadię, Stefana, Andrzeja Słyków, Marię, Kazimierza Muchów, Joannę, Kazimierza Warchołów

 

 

WTOREK 12 grudnia

6.00

+ Barbarę Dziubę

7.00

1. + Urszulę Amanowicz - od bratanicy Wioli z rodz. i od r. Wiatrowskich

2. + Romana Krakowiaka - od prac. MZUK

3. + Stanisława Duszę - od żony i syna

17.00

1. O błog. Boże dla Rady Rycerzy Kolumba z Pionek

2. + Stanisława Czyżewskiego w 26r. śm., zm. z r. Czyżewskich i Jaworskich

 

 

ŚRODA 13 grudnia

6.00

+ Elżbietę Szcześniak - od sąs. z ul. Zwycięstwa

7.00

1. + Mirosławę Jadachowską - od Bogdana Jadachowskiego z r.

2. + Mariannę Chodkowską - od sąs. z klatki Sienkiewicza 38

3. + Zdzisława Gawina, Zofię Głowacką

17.00

1. + Zofię, Kazimierza, Martę, Albinę Chmielewskich

2. + Helenę  - Marię, Stanisława Dyjasów - od rodz.

  

 

CZWARTEK 14 grudnia

6.00

+ Elżbietę Szcześniak - od sąs. z ul. Zwycięstwa

7.00

1. + Urszulę Amanowicz - od ucz. pog.

2. + Romana Krakowiaka - od koleżanek i kolegów z pracy

3. + Mariannę Chodkowską - od KŻR z Dębowej

17.00

1. + Irenę Kwaśniak

2. + Halinę Strukiel - od sąs. z Orzeszkowej 7

 

 

PIĄTEK 15 grudnia

6.00

+ Józefa Mizińskiego w r. śm., zm. z r. Mizińskich i Borowskich

7.00

1. O błog. Boże, wytrwanie w służbie Bożej dla Leny Adamiec

2. + Romana Krakowiaka - od r. Miękusów

3. + Stanisława Duszę - od wydz. Sportu i Rekreacji UM Pionki

17.00

1. + Izabelę Górską - od społeczności LO w Pionkach

2. + Halinę Strukiej - od Andrzeja z rodz.

 

 

SOBOTA 16 grudnia

6.00

+ Zofię Żywczyk

7.00

1. + Elżbietę Szcześniak - od sąs. ze Zwycięstwa

2. + Kazimierza Bogutę - od Anny i Grzegorza Woźniaków

3. + Urszulę Amanaowicz - od ucz. pog.

17.00

+ Adama, Cecylię, Adama Kupiszów, Genowefę Ambroziak

 

 

NIEDZIELA - 17 grudnia

6.00

+ Mirosława, Pelagię, Józefa Bańkowskich, Leokadię, Józefa Wasiłków

8.30

1. + Huberta Bartha w 6r. śm., Stanisława Olejarza

2. + Aleksandra, Władysławę, Jerzego, Mirosława Lenarczyków

3. + Stanisława Szafrańskiego w 3r. śm.

10.00

1. + Ludwika Czyżewskiego w 4r. śm.

2. + Elżbietę Szcześniak - od r. Szcześniaków, Iwańskich i Kogutów

11.30

1. W int. Niepełnosprawnych

2. O błog. dla Urszulki Gębki w 10r. urodzin i całej rodziny

18.00

+ Tadeusza Klimowicza