Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Św. Barbary w Pionkach

                           26-670 PIONKI, ul. Jana Pawła II, 1, tel. 48 312 17 21,

                           Regon: 040084046, nr konta: 93914100050011231220000010 (Bank Spółdz. Pionki)

 

 

 

 

 

Od 11 listopada 2002 r. funkcjonuje w LEGIONÓWCE CARITAS - PIONKI

 

Wnętrze lokalu CARITASU w LEGIONÓWCE

W CARITASIE korzysta z codziennych obiadów ok. 70 osób (zwłaszcza w sezonie zimowym).

 

 

Narada wolontariatu w CARITASIE

 

Lidia Kłos - główna kucharka CARITASU w r. 2005

 

Dawna hurtownia TOP - obecnie magazyn żywności PEAD

 

Rozdawane jest mleko i do mleka

 

Artykuły "nie do sprzedaży"

 

 

Opłatek CARITAS 10.o1.2008 r.

 

Kierowniczką CARITAS jest od 1.o9.o7 r. siostra Dobrawa ( w środku grupy)

 

Chleb w stołówce idzie jak woda dzięki pomocy naszych Piekarni

 

W paczkach na Boże Narodzenie o8 były placki, wędliny i słodycze.

 

Caritas Pionki z Opiekunką, S. Honoratą w Błotnicy, 9.11.013 r.

 

Opłatek CARITAS-u w Adrii, 19.12.o14

Zaszczycił nas swą obecnością  Dyrektor Caritas Diec. Radomskiej, ks. Grzegorz Wójcik z Radomia

 

 

Na uroczystość przyszło ok. 50 podopiecznych

 

Dziękujemy Wolontariuszkom za przygotowanie uroczystości.

 

I N F O R M A C J E 

ZA ROK 2015

 

 

    W styczniu 2015 roku otrzymaliśmy jako pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego: "Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)" - 24 820 kg towarów żywnościowych w 5 asortymentach: cukier, makaron, mielonka wieprzowa, mleko UHT  i olej rzepakowy. Wartość tego towaru Bank Żywności w Radomiu wycenił na 62 985 zł. Wydaliśmy to wszystko w dniach: 13, 14, 15 i 20 stycznia 2015 r. z magazynu CARITAS - Pionki na terenie dawnego PRONITU. Zgłosiło się po dary 1138 osób, które podały swe zaświadczenia o ubóstwie otrzymane z MOPS Pionki.

    Serdeczne dzięki ofiarodawcom. Liczymy na kolejne transze darów dla ubogich naszego miasta, jak również na pomoc dla jadłodajni CARITAS- Pionki, która codziennie dożywia ok. 50 osób.

                                                                                                    ks. Stanisław Bujnowski, Proboszcz Parafii św. Barbary w Pionkach.   

 

 

JAJKO ŚWIECONE 23.o3.o16 r.

 

Odbyło się się w barze "SMAK", który udostępnił swą gościnę.

 

 

Przyjechał w-ce dyrektor CARITAS z Radomia

 

 

Wolontariuszki przygotowały 50 paczek żywnościowych na Wielkanocne Święta

 

Wesołych Świąt!!!

 

OPŁATEK 2016

Przygotowały go w ADRII wolontariuszki CARITAS-u.

 

 

 

 

 

 

 

Po uroczystości rozdano ubogim na Święta Bożego Narodzenia 50 paczek żywności.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!!!

 

ROK 2017

 

 

Podprogram 2017 – czas realizacji: od 23-03-2017 do 15-07-2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Lista OPL współpracujących z Radomskim Bankiem Żywności znajduje się na stronie internetowej naszego Banku.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to kilka artykułów spożywczych pochodzących z co najmniej  trzech z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

filetcukiergulaszryzserszynkafasgroszpowidolejmlekomakkoncentherbatnik

 1.  
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l,
  20. miód wielokwiatowy 0,4 l,
  21. kabanos wieprzowy 0,36 kg;
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych w miarę posiadanych możliwości przez Bank.
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca  z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

1.    Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Barbary w Pionkach z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2.     Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

·       warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

·       mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

·       cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

·       tłuszcze (olej rzepakowy),

·       dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 1153 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Miasto Pionki.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 56,331 ton żywności;

 6600 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 50 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono dwa warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe - jedno spotkanie dla 25 uczestników o zdrowym żywieniu

• Kulinarne - jedno spotkanie dla 25 uczestników.