P. Jacenty Dejniak, prezes Akcji Katolickiej

 

 

        

 

Mamy nowych szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii!

28.V.2005 ks. Bp Zygmunt Zimowski udzielił błogosławieństwa na rozdawanie Komunii św. w niedziele i święta panom:  - od lewej: Adamowi Pszenicznemu, Kazimierzowi Teperskiemu, Jerzemu Sulimie i Sławomirowi  Murawskiemu                                                                                                                                                                                                                                    

      

 

 

Ks. Zbigniew Wypchło jest Proboszczem w Grabowcu k. Iłży

 

 

Ks. Gabriel jest Proboszczem w Parafii Matki Bożej Bolesnej na Obozisku w Radomiu

 

Ks. Marek Senderowski

 

Siostra Liliana pracuje w Krakowie

 

Ks. Bp Zygmunt Zimowski udzielił błogosławieństwa p. Romanowi Lepie, promując go na szafarza Eucharystii w naszej Parafii 15.XII. 2007 r.

 

Ks. Hubert

 

Ks. Szczepan Barański jest Proboszczem par. św. Brata Alberta w Janiszewie k. Radomia

 

 

S. Justyna złożyła swe pierwsze śluby zakonne u Sióstr Salezjanek w Garbowie 5.o8. 2008 r.

 

Iwona Płachta jest kierowniczką Apostolatu Cudownego Medalika

 

 

P. Sławomir Murawski katechizuje w Zespole Ponadgim. nr 1 w Pionkach

 

 

P. Renata Cierpisz katechizuje w SP. nr 1 w Pionkach

 

 

Anita Węgrzyn katechizuje w Szkole Podst. nr 1 w Pionkach i w CKZiU

 

Siostra Katarzyna Szcześniak złożyła śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów.