Rozkład   nabożeństw 

w Parafii św. Barbary w Pionkach

Msze św. codziennie :  

godz. 600 ; 630 ; 700 i 1800

                                                                     

w wakacje i ferie: godz. 600 ; 630 i 1800

Msze św. w niedziele i święta nakazane:

Szpital chirurgiczny  - godz. 700

Ambulatorium – godz. 700   - zawieszone w czasie pandemii

Kościół św. Barbary:

godz. 8o0 ; 1000 ; 1130 ; 1800   

 

Msze św. w święta nieobowiązkowe  

Kościół  św. Barbary

godz. 600 ; 700 ; 1000 ; 1800  

                                                                                                                         

Nabożeństwo Różańcowe         - godz. 1830  

Nabożeństwo majowe                - godz. 1730 

Gorzkie żale                               - godz. 1715  

Droga  krzyżowa :

dla dzieci                 - godz. 1615

dla dorosłych          - godz. 1730

dla młodzieży          - godz. 1900

ZAPRASZAMY

 

Kancelaria parafialna

 jest czynna w dni powszednie w poniedziałek i piątek od 7.3o do 8.oo oraz od poniedziałku do piątku  od 18.3o do 19.oo.

 w wakacje letnie: od 7.15 - do 8.oo, po południu od 18.45 do 19.15.

Nieczynna: w niedziele i święta.

 

Wskazówki duszpasterskie dla parafian

 

 

 

CHRZEST

Wskazówki duszpasterskie  dla Rodziców i Chrzestnych 

Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest wychowywanie swoich dzieci w wierze katolickiej. Pierwszym ważnym wydarzeniem w życiu rodziny jest chrzest dziecka.  Wymaga on przygotowania do głębszego i owocnego przeżycia. Oto kilka praktycznych rad, które pomogą we właściwym przeżyciu tego Sakramentu:

 1. Chrzty uroczyste w Parafii Św. Barbary w Pionkach udzielane są w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W inne niedziele chrzty są udzielane po Mszy św. o godz. 10.00 w prezbiterium.
 1. Przy zgłaszaniu dziecka w kancelarii do Chrztu św. należy mieć ze sobą odpis aktu urodzenia.
 1. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, spełniające gorliwie obowiązki chrześcijańskie. Nie mogą być Rodzicami Chrzestnymi: osoby żyjące w konkubinacie ( bez ślubu kościelnego), alkoholicy, narkomani, młodzież nie chodząca na katechizację, osoby niewierzące, niepraktykujące, zbyt młode ( które nie ukończyły 15-ego roku życia ). Rodzice Chrzestni spoza naszej Parafii powinni okazać właściwe zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić rolę Rodzica Chrzestnego. Zaświadczenia takie wydaje parafia miejsca zamieszkania.
 1. Podpisy w Księdze Ochrzczonych składają w dwóch egzemplarzach: jedno z Rodziców i Rodzice Chrzestni w kancelarii, bądź w zakrystii przed Chrztem św.
 1. W kancelarii składa się zwyczajowo ofiarę na utrzymanie księży; w  zakrystii – Pani Kościelnej.
 1. W czasie chrztu dziecko trzyma jedno z rodziców. Ojciec Chrzestny trzyma świecę i zapala ją w odpowiednim momencie od paschału. Matka Chrzestna trzyma białą szatę, na której wcześniej należy wypisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz datę Chrztu św.
 1. W czasie liturgii chrzcielnej Rodzice i Rodzice Chrzestni powinni przyjąć Komunię św. w intencji dziecka. Wypada poprosić o to całą najbliższą Rodzinę.
 1. Po Chrzcie św. rodzina udaje się z dzieckiem do ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej, by Jej zawierzyć losy dziecka.
 1. Fotografów i filmujących uroczystość uprasza się o godne i dyskretne zachowanie, aby swą obecnością nie rozpraszać modlitewnego skupienia i powagi miejsca.

Szczęść Boże Waszej Rodzinie życzą : Ksiądz Proboszcz, Księża i Siostry Parafii Św. Barbary w Pionkach.

 

POGRZEB

Wskazania duszpasterskie dotyczące urządzenia pogrzebu. 

Współczujemy Wam w zmartwieniu, gdy musicie pożegnać kochaną osobę. Pocieszamy się jako chrześcijanie, że śmierć  to nie koniec, że spotkamy się znowu w radości zmartwychwstania.

 1. Organizując pogrzeb staramy się okazać wdzięczność zmarłej osobie bez zwracania uwagi na organizatora. Do kancelarii należy zwrócić się z kartą zgonu zmarłego. W firmie pogrzebowej uzgodnić transport, trumnę i obsługę pogrzebową.
 2. Ustalamy w kancelarii dzień i godzinę rozpoczęcia nabożeństwa żałobnego, które się składa z trzech części:

-przyprowadzenia zwłok do kościoła ze śpiewem i biciem dzwonów;

-mszy św. w intencji zmarłego (-ej);

-wyprowadzenia zwłok na cmentarz

 1. Chrześcijanom niegodnym pogrzebu katolickiego odmawia się pełnego splendoru pogrzebu i ogranicza się obrzędy do mszy św. w kościele (konkubinariusze, niepraktykujący, alkoholicy, narkomani);
 2. Organizator ponosi koszty pogrzebu wobec
 1. Z grabarzem należy ustalić miejsce pochowania zwłok. Miejsca na groby kopane w ziemi są na cmentarzu parafialnym bezpłatne: budowanie grobowców i rabatek cementowych czy kamiennych wymaga wniesienia w kancelarii tut. Parafii opłaty specjalnej i zawarcia umowy o "placowe". Umowę tę należy okazać panu grabarzowi i wykonawcy grobowca. Na cmentarzu przy ul. Kozienickiej nie ma już wolnych miejsc na nowe groby, dlatego o nowy grób należy się zwracać do Zakładu Komunalnego EkoPionki, ul. Leśna, 5. Są jeszcze miejsca na nowe groby na starym cmentarzu przy ul. Polnej.
 2. Zawiadamiając rodzinę o pogrzebie zachęcajmy bliskich, by w czasie mszy pogrzebowej przyjęli Komunię św. i zyskali odpust dla zmarłego (zmarłej).
 3. Należy przygotować pisemne pożegnanie zmarłego w następującym stylu:

"Zmarły (a) żegna: wymienić najbliższych z imienia i nazwiska, z nazwiska – rodziny bliskie zmarłemu, przyjaciół, sąsiadów, delegacje różnych grup obecnych na pogrzebie". Pożegnanie należy dostarczyć do zakrystii na chwilę przed rozpoczęciem uroczystości.

 1. W czasie pandemii Ksiądz prowadzący kondukt i Organista jadą na cmentarz własnym samochodem.
 2. Klucz od kaplicy pogrzebowej pod zakrystią przechowywany jest w zakrystii. Otwarcie tej kaplicy należy uzgodnić z Panią Zakrystianką.
 3. Pomagamy naszym zmarłym poprzez naszą pamięć modlitewną, zamawiając w ich intencji Msze Święte oraz modląc się w wypominkach czytanych w niedzielę przed Mszą świętą.

Wieczny odpoczynek racz naszym zmarłym dać Panie...

   

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Wskazówki duszpasterskie  dla narzeczonych.

 1. Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na 3 miesiące przed ślubem, by zamówić datę i godzinę ślubu. Parafią właściwą takiego zgłoszenia jest parafia jednego z narzeczonych, w której mieszkają. Aby spisać Protokół Przedślubny, należy mieć ze sobą dowód osobisty, metrykę Chrztu Św. i świadectwo 10 nauk Kursu Przedmałżeńskiego. 10 konferencji przedślubnych jest prowadzonych w każdym Dekanacie, także u nas w Pionkach. Konferencje te można odbyć w innych miejscach Polski, a także za granicą w polskich duszpasterstwach. Spisanie Protokołu daje podstawę, by wygłosić zapowiedzi przedślubne w parafiach narzeczonych. 

 2. W niedzielę wygłaszanych zapowiedzi należy być u Komunii św. w intencji uproszenia sobie błogosławieństwa Bożego na życie małżeńskie.

 3. We właściwym czasie wcześniej należy skorzystać z Sakramentu Pokuty (kartki do spowiedzi). Pierwsza spowiedź przedślubna może być z całego życia, bądź z dłuższego okresu młodości. Przystępując do sakramentu pokuty należy poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

 4. W czasie trwania przygotowań przedślubnych należy odbyć przygotowanie bliższe do małżeństwa: 3 Spotkania z Instruktorką Rodzin (sala z drugiej strony plebanii, poniedziałki, w godz. 17.oo-19.oo.

 5. Należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego narzeczonego lub narzeczonej zamiar wzięcia ślubu kościelnego i pobrać 3 druki opieczętowane pieczęcią USC do ślubu kościelnego. Uwaga: są one ważne 6 miesięcy i ślub kościelny musi się odbyć w  tym czasie. Druki te należy dostarczyć do kancelarii parafialnej parafii ślubu kościelnego. Po ostatniej zapowiedzi należy zgłosić się we dwoje do kancelarii parafialnej celem spisania aktu ślubu. Należy podać dane o świadkach (personalia, wiek, adresy) i przedłożyć dokumenty o wygłoszonych zapowiedziach i o odbytym przygotowaniu przedślubnym. Można wtedy uregulować finansową stronę ślubu. Zaangażowanie znajomych księży, organistów czy przyjaciół w oprawę ślubu nie zwalnia od opłat dla Księży, Pani Zakrystianki czy Pana Organisty pracujących w tutejszej Parafii. Chętnie powierzymy świadkom, bądź przygotowanym osobom z rodziny czytanie biblijne, śpiew psalmu i Alleluja, bądź Modlitwę Wiernych w czasie liturgii Sakramentu Małżeństwa.

 6.  Na kwadrans przed ślubem należy do zakrystii dostarczyć obrączki. Wtedy to młoda para wraz ze świadkami i kapłan błogosławiący podpisują akt ślubu.

 7. Fotografowie i kamerzyści mogą pracować z miejsca, bez przechodzenia przed ołtarzem, co zakłóca skupienie liturgii. Ksiądz może zapytać ich o identyfikator, tj. kurialne pozwolenie wykonywania funkcji fotografa bądź kamerzysty w liturgii. Nie wolno świecić ludziom w oczy reflektorami dużej mocy. Kamerzysta czy fotograf powinni być godnie ubrani i nie żuć gumy w kościele (tak bywało!). 

 8.  Zachęcamy rodziny narzeczonych, by solidarnie przyjęły Komunię Św. w intencji młodej pary na uroczystości zaślubin.

 9. Prosimy o nieobsypywanie młodej pary po ślubie ryżem czy papierkami konfetti, ale raczej prawdziwymi monetami. Oby im niczego do szczęścia nie brakowało! Bierzemy kaucję od Państwa Młodych na ewentualne sprzątanie wystrzelonych śmieci w wysokości 300 zł. Kaucja będzie zwrócona Młodym, jeśli nie będzie strzelania śmieciami po ślubie przed kościołem.

  Szczęść Boże  Młodej  Parze !!!!